(541) 754-3010

Fabulingus nasveti za pisanje pisma v angleščini vam pomagajo napisati uradno pismo v angleščini, tudi če niste vešči pisanja v tujih jezikih. Korespondenca v tujih jezikih je vse bolj običajna v podjetjih in javnih zavodih, ne glede na panogo ali predznanje jezikov. Velikokrat se zaposleni tega prestrašijo, a z našimi hitrimi nasveti boste lahko učinkovito sestavili elektronsko sporočilo v angleščini.

Pisanje uradnega pisma v angleščini sledi standardnemu vzorcu

V angleščini poznamo standardne fraze, ki se uporabljajo pri pisanju uradnega pisma v angleščini. V zgodnji desni kot napišemo kontaktne podatke pošiljatelja, pod njimi levo pa kontaktne podatke prejemnika. V vmesni vrstici desno poravnano dodamo datum.

Najbolj varen zapis datuma v angleščini je številka + ime meseca + letnica (npr. 7 January 2020). Tako nikoli ne zgrešite.

Nagovor je standarden:

Dear Mr (za moške)/Ms (za ženske) + ime naslovnika,

ali Dear Sir or Madam (če imena ne poznamo.

V jedru besedila je dobro uporabiti eno od naslednjih fraz:

With reference to (Ob sklicevanju na) + dodajte zadevo, če ste že imeli posla z njimi

I'm writing to (Pišemo z namenom) + dodajte zadevo, če gre za novo tematiko ali prvi stik

Nato predstavite zadevo na kratko in z jasnimi stavki. Če potrebujete pomoč pri predstavljanju svojih storitev ali pri prevajanju svojih dokumentov, vam radi pomagamo. Pošljite nam povpraševanje!

Zaključne fraze pisanja pisma v angleščini

Zaključek je ponovno standarden in predvidljiv.

We look forward to hearing from you je angleška ustreznica slovenskega Hvala vnaprej za odgovor. Pred podpisom v slovenščini radi dodamo še S spoštovanjem, kar v angleščini nadomestita frazi

Yours faithfully (če smo prejemnika nagovorili z Dear Mr/Ms + ime) ali

Yours sincerely (če smo uporabili nagovor brez lastnega imena, torej Dear Sir/Madam)

Pri pisanju mailov v angleščini bodite kratki in jedrnati

Tudi pisanje mailov v angleščini sledi podobnemu vzorcu kot uradno pismo, vendar je manj uradno. Ni treba dodajati kontaktnih podatkov naslovnika in pošiljatelja, dobro pa je ohraniti ostale elemente, torej nagovor, jedro in zaključek.

Imate vprašanja, pripombe ali potrebujete kakovostne jezikovne storitve? Obrnite se na nas! (kontakt)

Fantastični v jezikih
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram